Tietosuoja

Arvostamme yksityisyyttäsi ja huolehdimme siitä, että voit asioida kanssamme turvallisesti ja huoletta. Tämän päämäärän saavuttamiseksi sitoudumme noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Jäljempänä tässä asiakirjassa kerromme, mihin tarkoituksiin tietojasi kerätään ja käytetään ja kuinka voit käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi.

Tietoja ei myydä eikä luovuteta muille yrityksille tai organisaatioille.

REKISTERINPITÄJÄ

J-P Mainos Oy

Holkkitie 14 C, 00880 Helsinki

REKISTERIN NIMI

Vasemmistoliiton verkkokaupan tilaajarekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Toiminnan järjestäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä palvelun luonteen mukaisesti. Käyttäjä antaa suostumuksensa käyttäessään palvelua.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • Aikaisemmat ostot
  • Muut käyttäjän itsensä antamat tiedot

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Näitä tietoja tarvitsemme palvelun tuottamiseen, tilausten hallinnoimiseen ja arkistointiin sekä lähetysten toimittamiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi ja/tai tilaamalla tavaraa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

TIETOJEN SÄILYTYS

J-P Mainos Oy säilyttää henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@jp-mainos.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. J-P Mainos Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. J-P Mainos Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEET

Käyttämämme Web-palvelin tallentaa asiakkaan www-selaimen antamia tietoja sivuilla kävijöistä (ei sähköpostiosoitteita). Tietoja kerätään kävijämäärän, sivuilla keskimäärin vietetyn ajan, avattujen sivujen jne. määrittämistä varten.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista J-P Mainos Oy:n rekisteristä. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka J-P Mainos Oy:n on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Lisätiedot: info@jp-mainos.fi, +358 9 444 434